ผัดไทย
home
ingredients
recipes
shop online

ผัดไทย ผัดไทย.com

ผัดไทย Pad Thai, แปลตรงตามคําแปลว่าผัดอย่างไทยๆ คําว่า "ผัด" (Pad) หมายถึง stir fry ส่วนคําว่า "ไทย" หมายถึง Thai style.

ผัดไทยได้กลายมาเป็นอาหารที่รู้จักกัน แพร่หลายจนกระทั่งถตั้งแต่ สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ท่านได้รณรงค์ให้คนไทยมารับประทาานผัดไทย ซึ่ง 2 จุดประสงค์ด้วยกันคือ
1. รณรงค์ให้อุปโภคอาหารไทยมากขึ้น สร้างความสามัคคีกันและรักชาติ
2. รณรงค์ให้ประชาชนหันมานิยมรับประทานก๋วยเตี๋ยวมากขึ้น เพื่อลดปริมาณการบริโภคข้าว ซึ่งขาดแคลน ในช่วงสงคราม ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า

เนื่องจากผัดไทยเป็นอาหารที่นิยมมาก จึงหารับประทานง่าย มีขายทั่วไปและรสชาติอร่อย ร้านผัดไทยแต่ละร้าน จะมีสูตรวิธีการปรุงและเทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละร้านที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งสืบทอดต่อกันมาหลายปี ถึงมีการกล่าวว่า ประเทศไทยมีสารพัดแกงซึ่งสามารถกินไม่ซ้าแต่ละวัน แต่ผัดไทยก็เช่นกันมีวิธีการปรุงซึ่งไม่ซ้ำกันแต่ละร้านเช่นกัน

ว่าไปแล้ว ถ้าจะต้องเลือก "ผัดไทย" มาเป็นอาหารประจําชาติไทย ได้นั้นถือว่า น่าภาคภูมิใจอย่างมาก เพราะอาหารไทยทุกชนิด ล้วนแต่อร่อยและมีเอกลักษณ์ และรสชาติที่โดดเด่น ยากในการตัดสินใจที่จะเลือก อาหารไทยบ่งบอกและเต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมไทย จึงเป็นที่รักใคร่ และได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก ไม่แพ้ชาติไหนเลย

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2007-2008 ผัดไทย.com - สงวนลิขสิทธิ์

ผัดไทย - Pad Thai